Adobe Systems

Insjöns IF kallar till årsmöte

På årsmötet har du chansen att vara med och besluta om vilka frågor styrelsen ska driva för Insjöns IF för en fortsatt drift och sportsliga deltagande.

När: Tisdagen den 28 mars 2023

Tid: 19.00

Var: Insjöns IP klubblokal, vid många deltagare kan mötet ske utomhus.

Alla medlemmar 15 år fyllda är röstberättigade och medlemsavgiften för året skall vara erlagd i god tid före mötet.

 1.          Mötet öppnas
 2.          Mötet stadgeenliga kallande
 3.          Fastställande av röstlängd
 4.          Fastställande av dagordning
 5.          Val av mötesfunktionärer
 6.          Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
 7.          Revisionsberättelse
 8.          Styrelsens ansvarsfrihet
 9.          Verksamhetsplan och budget
 10.          Val av ordförande och övriga ledamöter
 11.          Val av revisorer
 12.          Val av valberedning
 13.          Övriga frågor
 14.          Mötets avslutande

 

Insjöns IF har två sektioner

Fotboll

Gymnastik